Historie

AaUM – ET SPEILBILDE AV ÅLESUNDS HISTORIE

Lange tradisjoner

Aalesunds Ungdomsmusikkorps ble stiftet 28. august 1923. I det store jubileumsåret for Ålesund by i 1998 jubilerte også AaUM. Da hadde korpset vært en kulturinstitusjon for Ålesund og ålesundere i 75 år.

Gründere ble raskt gjeldfrie

Primus motor bak stiftelsen av AaUM, Johs. Hagen, ble også korpsets første dirigent. Sander Øyen var første styreformann, og med seg i styret hadde han Olav Fiksdal, Magne Flem og Arthur Ringdal. De gjorde en fantastisk jobb, som resulterte i at korpset var gjeldfri tre år etter oppstart. Med nye instrumenter og uniformer til alle.

Torskefisket la grunnlaget

Grunnlaget for den gode økonomien i korpset var den samme for Ålesund; nemlig torsken. Under det yrende folkelivet som fulgte av torskefisket vinteren 1924 arrangerte AaUM tilstelning i Turnhallen to uker i strekk. Dette innbrakte hele 13.000 kroner, og med det var grunnlaget lagt også for den musikalske framgangen.

Krigen forsterket symbolikken

Aldri ellers har vel AaUMs motto hatt større gyldighet enn under krigen. “Tonenes makt vårt samhold har bragt”. Etter at AaUM blant annet nektet å spille for Nasjonal Samling i anledning minister Gudbrand Lundes besøk i Ålesund, fikk de en viktig symbolverdi. Til tross for at de fikk forbud mot å opptre offentlig samlet de i 1944 over 4000 tilhørere på en friluftskonsert. Symbolikken og samholdet ble ytterligere forsterket ved at det nesten ikke var publikum ved tyskernes plasskonserter.

Jentene endelig velkomne

Det skulle gå seks år fra første jente “banket på døra” til første jente ble tatt opp som medlem i 1975. Men som samfunnet for øvrig fikk jentene fort innflytelse. Bare to år senere, i 1977, ble korpset musikalsk ledet av en kvinnelig dirigent, Frances Walton. Dette var uvanlig selv i norsk målestokk.

Massemediene setter dagsorden

Etter hvert som TV og andre massemedier fikk fotfeste ble underholdning en industri. Lokale konserter og foreninger fikk alvorlig konkurranse, med publikumsoppslutning så vel som rekruttering. Norgesmesterskap var svaret fra musikkorpsbevegelsen. Og AaUM ville være med. Helt i front i mange år, med TV cupen i 1993, og som et foreløpig høydepunkt, seieren i NM i 1998. Også teknologisk har vi forsøkt å henge med, med utgivelse av egen CD.

Ålesundsregionen – et godt alternativ

Mange av de mest skoleflinke rømte byen for å få seg en utdannelse eller et bedre tilbud om jobb. De fleste av dem kom aldri tilbake. Nå kan det se ut som om trenden er i ferd med å snu litt, mange ønsker seg bort fra storbyene. For å gi ungdommene et variert tilbud trenger vi også et janitsjarkorps av nasjonal kvalitet. Med den status dette gir i Norges største massebevegelse etter idretten, kan dette være en medvirkende faktor til å sikre Ålesundsregionen en god rekruttering i framtiden.